การประชุมศิษย์เก่า โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี เพื่อเตรียมจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 “ร่มเกล้ารวมใจ สร้างโดม สร้างร่มให้น้อง”

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้จัดการประชุมศิษย์เก่า โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี เพื่อเตรียมจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 “ร่มเกล้ารวมใจ สร้างโดม สร้างร่มให้น้อง”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้จัดการประชุมศิษย์เก่า โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี เพื่อเตรียมจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 “ร่มเกล้ารวมใจ สร้างโดม สร้างร่มให้น้อง” ณ ห้องประชุมเก็จแก้ว โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี