นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 1)

นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 1)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 1) โดยมี ดร.กนิษฐา ทองเลิศผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมเก็จแก้ว โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี