โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับลาน และทีมงานวิทยากร มามอบความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับลาน และทีมงานวิทยากร เป็นอย่างสูง ที่มามอบความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เรื่องเพศศึกษา และป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยเรียนที่ไม่พึงประสงค์

ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับลาน และทีมงานวิทยากร เป็นอย่างสูง ที่มามอบความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เรื่องเพศศึกษา และป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ณ โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี