พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยนางมณฑา เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี