ศึกษาดูงานสภานักเรียนของโรงเรียนกบินทร์วิทยาและได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายสภานักเรียนระหว่างโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี กับโรงเรียนกบินทร์วิทยา 2567

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานสภานักเรียนของโรงเรียนกบินทร์วิทยาและได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายสภานักเรียนระหว่างโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี กับโรงเรียนกบินทร์วิทยา 2567

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานสภานักเรียนของโรงเรียนกบินทร์วิทยาและได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายสภานักเรียนระหว่างโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี กับโรงเรียนกบินทร์วิทยา เพื่อพัฒนาศักยภาพ โดยมีคณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี