กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2567

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรม กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก นำโดยนางมณฑา เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ และตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด ร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันยาเสพติด โดยมีกิจกรรมการแสดงต่อต้านยาเสพติดระดับ ม.1 – 6 และการบรรยายโทษและพิษภัยของสารเสพติดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังขอนแดง ณ โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี