กิจกรรม RKP Pride Month 2567

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรม RKP Pride Month ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรม RKP Pride Month โดยนางมณฑา เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถเห็นคุณค่าของตนเอง มีความภาคภูมิใจ และยอมรับในความแตกต่าง โดยมีกิจกรรมนิทรรศการ Pride Month กิจกรรมเสียงแห่งความเสมอภาค กิจกรรมโลกสวยหลากสี RKP Pride Month กิจกรรมประกวดชุดแฟชั่นจากใบลาน กิจกรรมประกวดร้องเพลง และการแสดงวงดนตรี RKPC Ban ณ โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี