กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทับลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทับลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทับลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านทับลานฯ ต.บลบุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี