ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ มารายงานตัวและมอบตัวในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี เวลา 09.00 น. – 12.00 น.