การสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

การสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 24 มีนาคม 2567 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้ดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี