กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และกิจกรรม Open House ของโรงเรียนบ้านทับลาน

กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และกิจกรรม Open House ของโรงเรียนบ้านทับลาน

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และกิจกรรม Open House ของโรงเรียนบ้านทับลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ณ โรงเรียนบ้านทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี