วันที่ 2-3 มีนาคม 2567 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 2-3 มีนาคม 2567 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 2-3 มีนาคม 2567 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมคณะผู้ติดตาม ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู ในการปฎิบัติหน้าที่ และนักเรียนในการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี