โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ซัมมิท ฟุตเเวร์ จำกั (Aerosoft) เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาเเละอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมเเละพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียน

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ซัมมิท ฟุตเเวร์ จำกั (Aerosoft) เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาเเละอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมเเละพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ซัมมิท ฟุตเเวร์ จำกั (Aerosoft) เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาเเละอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมเเละพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียน