โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ขอขอบคุณ ทหารค่าย ม.พัน 30 เป็นอย่างสูง ที่มามอบความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ขอขอบคุณ ทหารค่าย ม.พัน 30 เป็นอย่างสูง ที่มามอบความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ขอขอบคุณ ทหารค่าย ม.พัน 30 เป็นอย่างสูง ที่มามอบความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6