การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ณ โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 061-4321745 (ครูภานุวัฒน์) หัวหน้างานรับนักเรียน หรือ 092-4062191 (ครูเกษราภรณ์) หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ