ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบเเละสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)