ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.4-6
ชื่อนักเรียน : นายจตุรงค์ กิ่งสำโรง , นายทิวา ทับทิม , นายทิวากร ภูมิ
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2559,10:48   อ่าน 797 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชนิภรณ์ นามวงษ์
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2559,10:44   อ่าน 623 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจันทิมา ตอนสันเทียะ
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2559,10:29   อ่าน 649 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุภาวดี อร่ามเรือง
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2559,10:28   อ่าน 675 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.4-6
ชื่อนักเรียน : นายจตุรงค์ กิ่งสำโรง , นายทิวา ทับทิม , นายทิวากร ภูมิ
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2559,10:25   อ่าน 786 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาร่มเย็นศิระสัมพันธ์ของกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า
ชื่อนักเรียน : นายสิทธิพงษ์ วงษ์เจริญ , นายธนพล ลาน้อย , นายกฤษฎา เจ็ดตาเพชร
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2559,10:19   อ่าน 790 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งกระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
ชื่อนักเรียน : นางสาวจันทิมา ตอนสันเทียะ
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2559,10:15   อ่าน 641 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัยวิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
ชื่อนักเรียน : นางสาวรุ่งนภา ลำจันทร์
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2559,10:14   อ่าน 651 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางกฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่อนักเรียน : นางสาวเปรมกมล กรอบทอง , นางสาวเพ็ญพิชชา เฟื่องน้อย
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2559,10:05   อ่าน 649 ครั้ง