ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 322) 02 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 312) 30 มี.ค. 65
แจ้งกำหนดวันสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 303) 23 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 375) 07 ก.พ. 65
แจ้งเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนแบบ on site (เรียนที่โรงเรียน) หลังหยุดเทศการปีใหม่ (อ่าน 489) 02 ม.ค. 65
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน (อ่าน 451) 20 ธ.ค. 64
กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 432) 16 ธ.ค. 64
แจ้งเปิดการเรียนแบบ on-site (อ่าน 419) 15 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ (อ่าน 453) 10 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (อ่าน 430) 08 พ.ย. 64
ประกาศแจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 339) 28 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 355) 28 ต.ค. 64
แนวทางการป้องกันการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 349) 24 ต.ค. 64
ประกาศวันสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (อ่าน 325) 15 ต.ค. 64
ลิ้งค์ระบบ sgs ของนักเรียน เข้าดูประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 465) 14 ต.ค. 64
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 328) 13 ต.ค. 64
ประกาศผลการเรียน (อ่าน 316) 11 ต.ค. 64
แจ้ง เรื่องการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน (อ่าน 275) 02 ต.ค. 64
แนวทางการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (pfizer)สำหรับนักเรียน (อ่าน 303) 21 ก.ย. 64
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 /2564 (อ่าน 286) 15 ก.ย. 64
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 300) 06 ส.ค. 64
แจ้งเลื่อนเปิดเรียน (อ่าน 256) 30 ก.ค. 64
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 311) 26 ก.ค. 64
มาตรการป้องกันโรคโควิด-19ในสถานศึกษา (อ่าน 329) 30 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 321) 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 328) 24 พ.ค. 64
ใบสมัครและใบมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 332) 23 เม.ย. 64
เปลี่ยนแปลงวันมอบตัวนักเรียรชั่น ม1 ม4 (อ่าน 313) 15 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 334) 16 มี.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ (อ่าน 394) 07 ธ.ค. 63
การเลื่อนสอบปลายภาคเรียนและแจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 420) 01 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 426) 16 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน (อ่าน 457) 14 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลอัตราจ้างชั้วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 435) 28 ส.ค. 63
โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นางมณฑา เรืองฤทธิ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (อ่าน 495) 25 มิ.ย. 63
แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน (อ่าน 69) 23 มิ.ย. 63
สมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 546) 03 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 523) 28 เม.ย. 63
แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 1001) 28 มี.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างส้วมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 534) 17 มี.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 525) 17 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 447) 10 มี.ค. 63
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสุพรรณิการ์(Open House) (อ่าน 495) 28 ม.ค. 63
กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 516) 07 พ.ย. 62
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี (อ่าน 497) 30 ต.ค. 62
ขอเชิญศิษย์เก่า รปจ.รุ่นต่างๆ ประชุมเตรียมการทอดผ้าป่า (อ่าน 605) 02 ก.ย. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 1/2562 (อ่าน 761) 11 มี.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 865) 13 ธ.ค. 61
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างส้วมนักเรียนหญิง4ห้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 724) 13 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา (อ่าน 803) 26 พ.ย. 61