ภาพกิจกรรม
เปิดเรียนแบบ on site
วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี
เปิดการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.ปลาย ในรูปแบบ Onsite โดยสลับกลุ่มเรียนและได้มีการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยใช้ชุด ATK (Antigen test kit) เพื่อคัดกรองและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุพราหมณ์

โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2564,15:58   อ่าน 8 ครั้ง