ภาพกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารี
วันที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นการเรียนการสอนนอกห้องเรียนให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ในฐานการเรียนรู้จะมีการสอนในเรื่อง ความสามัคคีในหมู่และรู้จักการให้อภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2564,10:20   อ่าน 262 ครั้ง