รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี
หมู่ที่ 1 บ้านหมู่บ้านทับลาน ตำบล บุพราหมณ์ อำเภอ นาดี   ตำบลบุพราหมณ์  อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
เบอร์โทรศัพท์ 037-629709 เบอร์แฟกส์ 037-629709


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :