หน้าแรก

3
3
3

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และนายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา ประธานสหวิทยาเขตนฤบดินทรจินดา พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2567 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ได้เข้ากำกับ ติดตาม งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 และประเมินห้องน้ำสถานศึกษา ตามนโยบาย Quick Win สุขาดี มีความสุขและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยก […]

กนกวลัย สอนนุช

มิถุนายน 19, 2024

ประกาศโรงเรียน

ประกาศเเผนจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียน
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
1-13
2-20
9-1
3-17
1-18
1-17
2-18
2-19
7
4-16
1-19
4-17
1-20
1-20
01
1-21
2-21
3-19
4-19
5-12
6-2
5-13
4-20
2-22
1-23
3-20
1-22
1
3
4
5
6
1-1
2
3-1
4-1
5-1
1-2
2-1
3-2
4-2
5-2
1-3
2-2
3-3
4-3
5-3
1-Custom
2-Custom
3-Custom
5-Custom
2-Custom-1
1-Custom-1
3-Custom-1
4-Custom-1
1-4
3-4
4-4
5-4
1
2
3
4
5
5-Custom
4-Custom
3-Custom
2-Custom
1-Custom
1-Custom-1
2-Custom-1
3-Custom-1
4-Custom-1
5-Custom-1
01
03
04
previous arrow
next arrow

สรุปเหรียญการเเข่งศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71
สรุปเหรียญการเเข่งศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71
previous arrow
next arrow

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Related links